Miljörivning

ORSAB tar totalansvar för både stora och små rivningsuppdrag. Vi har kompetens och moderna maskiner för att professionellt och effektivt riva väggar, golv, tak och hela byggnader med minimal påverkan på miljön och andra pågående arbeten.

ORSABs kunskap och resurser inom miljösanering innebär att vi också kan ta hand om eventuell asbest, PCB och andra former av miljöfarligt avfall i samband med rivningsarbeten.
Genom att låta ORSAB åta sig totalansvaret för rivning och sanering sparar du som kund både tid och pengar.

Exempel på rivningstjänster:

Rivning av väggar och mattor
Rivning och borttagning av golvbeläggning
Brokkar med bilningshammare och betongsaxar
Rivning av stora byggnader

Rivning Västervik Rivning i Västervik
Nyheter
    Ny hemsida

    Nu har vi släppt vår nya hemsida. Välkommen!

    Läs mer

 

Ostkustens Riv & Sanering |  Västervik  |  Fredrik: 070-495 86 65  |  Mail: info@orsab.se

Intranät