Jimmy har varit på brandsanering där han blästrat brandskadade takbjälkar