Rivning av Aquavillan.

Johan har börjat med håltagning på Aquavillan i Västervik och här näst börjar vi såga för rivning av resterande bjälklag. Håltagningen har gjorts för att sätta stroppar i när betongblocken sen ska lyftas.